OMGAAN MET VERLIES

OMGAAN MET VERLIES

OMGAAN MET VERLIES

Het kan ook anders, jij staat centraal!

Binnenkort meer informatie over nieuwe locatie, nieuw aanbod in samenwerking met Monique Mourik Monuta. 

Bijzondere avonden voor nabestaanden aangeboden door Monique Maurik van Monuta gegeven door mij persoonlijk.

“En niemand verteld hoe je verder moet….”

Wat kan je tijdens deze themabijeenkomst verwachten?
Oprechte aandacht, erkenning en herkenning, maar vooral: praten en luisteren naar elkaar, zonder een oordeel of vooroordeel te ervaren, staan centraal tijdens deze bijeenkomst. U en ieder gevoel en ieder woord mogen er zijn. De interactie met andere deelnemers biedt steun en herkenning. We wisselen veel praktische tips, inzichten en handvaten uit met lotgenoten.

Wat levert het jou op?
Een stuk verwerking, rust, inzicht, inspiratie, (h)erkenning, verbinding, visie, handvatten, maar vooral eigenliefde en kracht. Dit alles in een vertrouwde, warme omgeving van deelgenoten en met liefdevolle ondersteuning.

Voor wie is het bedoeld?
De workshops zijn bedoeld als steun voor iedereen die een dierbare heeft verloren. Het maakt niet uit of dit een recent verlies is of juist al jaren geleden. Ook zijn de workshops waardevol voor mensen die mantelzorgers zijn en voor professionals in de zorg.

Waar & Wanneer
Binnenkort meer informatie.

Adres
Binnenkort meer informatie.

Interesse?
Mail naar moniquemaurik@monuta.nl.